O Nás

Představuje

Zjeveni pro dnešek

Odhalování největších biblických proroctví.

Zjevení pro dnešek je epická biblická dobrodružná série, kterou představil Doug Batchelor, prezident Amazing Facts International.

Ponoříte se do stránek Božího slova, abyste získali jasné, důvěryhodné a logické odpovědi na vaše nejnaléhavější otázky o životě, proroctví a posledních dnech.

Získáte nejen pohled na život měnící to, co budoucnost přinese dál, ale získáte také praktické nástroje, které potřebujete.

Tato série obsahuje nejnovější mediální technologie a je navržena pro všechny diváky a představuje biblická proroctví nadějnou, okouzlující a přesvědčivou formou.

Tyto přednášky byly vysílány na televizním kanálu AMAZING FACTS INTERNATIONAL ve Spojených státech. Protože jsme chtěli, aby tyto úžasné přednášky mohli vidět a poslechnout si i lidé u nás v České a Slovenské republice, spojila se na této práci skupina dobrovolníků. Věříme, že pro Vás budou požehnáním.

Odkaz na stránky v originálním anglickém jazyce: www. RevelationNow.com

Odkaz na televizní kanál Amazing Facts: www.amazingfacts.org