O přednášejícím

Doug Batchelor ve svém životě zažil velké extrémy. Jeho cesta, která vedla od asociála, samotáře užívajícího drogy k mezinárodně respektovanému vykladateli Bible mu pomohla stát se poutavým řečníkem, s nímž se diváci po celém světě snadno stotožňují.

Dnes je prezidentem multimediální křesťanské služby Amazing Facts International. Moderuje týdenní televizní program Sabbath School Study Hour a rozhlasový program Bible Answer Live, který se vysílá každou neděli v 19:00 pacifického času. Také ho lze každý týden vidět v pořadu Amazing Facts s Dougem Batchelorem.

Jako dospívající syn otce leteckého magnáta a matky show-businessu měl mladý Doug vše, co si peníze mohly koupit – přesto nemohl najít skutečný mír a štěstí. Ustaraný mladík se pral ve škole, měl sebevražedné myšlenky a nakonec utekl z domova, když mu bylo pouhých 15 let.

Znechucen životem a přesvědčen, že nemá žádný skutečný smysl, prožíval Doug svůj život lehkomyslně. Obrátil se k drogám, páchal trestné činy, trávil čas ve vězení a zároveň prožíval velké dobrodružství od bouřlivých moří po spalující pouště. Ale po letech se jeho domovem stala vzdálená jeskyně vysoko v horách nad Palm Springs. A přestože jeho otec vlastnil jachtu a soukromé letadlo, Doug hledal jídlo v popelnicích.

Štěstí, které Doug hledal, se mu celé roky vyhýbalo – až do dne, kdy v jeho jeskyni někdo nechal Bibli pokrytou prachem. Když četl, uvěřil a přijal Krista jako svého Spasitele! Více o jeho pozoruhodném příběhu se dočtete v knize Nejbohatší Poustevník.

Dnes je pastor Doug energickým mluvčím s neobvyklou schopností komunikovat nejen s církevně orientovanými lidmi, ale také se sekulárně smýšlejícími. Jeho spontánní, živý humor a přímočarý přístup k životu v křesťanském životě zaujmou a zasáhnou srdce tak, jak to dokáže jen málokdo.

Doug a jeho manželka Karen v současné době žijí v oblasti Sacramenta. Mezi jeho záliby patří kytara, potápění a raketbal. Stejně jako jeho otec je také leteckým nadšencem a pilotem. Mezi jeho další knihy patří Shadows of Light: Seeing Jesus in all the Bible a The Truth About Mary Magdalene.